Başınıza önceden gelebilecek risklerin; risk gerçekleşmeden önce teminat altına alınmasıdır.
Belirli bir prim karşılığında sağlığınızı, hayatınızı ve kıymetli eşyalarınızı teminat altına alarak riskinizi
Sigorta şirketlerine devredebilirsiniz.
Sigortanın önemi nedir?
Öncelikle sigorta zenginleşme aracı değildir; Sigortanın temel felsefesi ekonomik fakirleşmeyi engellemektir.
Genel olarak sigorta dendiğinde mal sigortaları akla gelmektedir. Ancak bunun yanında kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir kaza anında malınızın yanın da sağlık güvenceniz ve vefat durumunda da arkanızda bırakacaklarınızın hayat güvencesini alabilirsiniz.
Hayatta başınız bir çok risk gelebilir. Bunun için de bir çok sigorta poliçesi bulunmaktadır. Aracınızı , evinizi , iş yerinizi ve en önemlisi kendinizi ve sevdiklerinizi sağlık ve yaşamsal risklerinizi güvence altına alabilirsiniz.


Sigorta hizmetleri neleri kapsar?


• Taşınır veya taşınmaz bir mal,
• Meydana gelmesi durumunda yasal bir hakkın kaybedilmesine veya yasal bir sorumluluk oluşmasına neden olan herhangi bir olay,
• Ölüm veya yaralanma halinde kişinin kendisi veya menfaat bağı ile bağlı olduğu kişiler için parasal kayıplara neden olabilecek bir hayat,
• Yangın poliçesi için bina veya içindeki eşyalar, nakliyat poliçesi için gemi veya taşınmakta olan yük, sorumluluk poliçesi için ilgili kişinin başkalarına verebileceği zararlar bakımından söz konusu olan yasal sorumluluğu, hayat poliçesi için sigortalı kişinin yaşamı sigortanın konusu,
sigortacılık hizmetleri arasında yer almaktadır.


Sigorta Poliçesi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?


Sigorta poliçesi yaptırırken sözleşmedeki detaylar çok önemlidir;
Sigortacılıkta temel prensip doğru bilgi ve doğru teminattır.
Sigorta şirketi ile yapılacak poliçede tarafınızın doğru bilgilendirilip sizin tarafınızdan onaylanması gerekir.
Poliçenizi detaylı olarak okumanız ve teminatlarla ilgili çalıştığınız aracı kurumdan bilgi almalısınız.
Poliçeniz de yer alan primleri tam ve eksiksiz ödemelisiniz. Ödenmediği durumlarda risk durumunda teminatlarınızı boşta kalır ve belirli bir süre sonunda poliçeniz iptale gidebilir.